Luontokartoittaja

Asiantunteva ja maastokelpoinen luontoalan ammattilainen käytettävissäsi!

Teen maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tarvittavia luontotyyppi- ja lajistoselvityksiä. Laadin selvitysten pohjalta lakeihin ja viranomaisohjeisiin perustuvia toimenpide-ehdotuksia, kuinka huomioida arvokkaat luontotyypit ja uhanalaisten lajien esiintymät.

Suunnittelen retkeilyreittien sekä luontopolkujen linjauksia ja teen reittien varrelta luontoarvo- ja kulttuuriperintökartoituksia. Laadin tekstit reittiopasteisiin sekä valokuvaan kohteet esittely- ja markkinointimateriaaleihin.

Pidän koulutus- ja esitelmätilaisuuksia luonnontuntemuksesta sekä vedän maastoretkiä muun muassa luonnonvara-alan opiskelijoille.

 


Esimerkkejä tekemistäni töistä:

Perhos- ja hyönteiskartoitus – mm. Kaldoaivin, Paistunturin ja Pöyrisjärven erämaa-alueilla kesällä 2018

Perhos- ja hyönteiskartoitus  – Käsivarren erämaa-alueella kesällä 2017

Pyydysmateriaalin esilajittelua – Hyönteispyydyksillä kerätyn materiaalin esilajittelua Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden toimeksiannosta vuonna 2016

Suoperhoskartoitus – Rautavaaran Ala-Tiilikan ja Vieremän Valkeisen soiden päiväperhoskartoitus kesällä 2015

Lahopuuselvitys – Puijon luonnonsuojelualueen koealaverkoston näkyvöittäminen ja lahopuuselvitys kesällä ja syksyllä 2014

Jäkäläbioindikaattoritutkimus – Kuopion kaupungin ilmanlaatua mittaava jäkäläbioindikaattoritutkimus vuonna 2013

Sudenkorentoselvitys – Kuopion Jynkän Aittolammen sekä Petosen Suolammen ja Pikku-Petosen sudenkorentoselvitys kesällä 2013

Mäntyharju – Repovesi -reitin luonto- ja historiakartoitus – syksyllä 2013 käyttöön vihityn ja vuoden 2015 retkikohteeksi valitun retkeilyreitin kartoitus ja kohdeopasteiden tekstien laatiminen syksyllä 2012

 


Kartoittaja_Muotka_1Muotkatunturin erämaan perhos- ja hyönteisselvitys

Tein vuosina 2014 – 2016 perhos- ja hyönteisselvitystä Muotkatunturin erämaa-alueella yhteistyössä Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden suojelubiologi Jukka Salmelan kanssa. Tähän mennessä selvityksessä kertyneistä näytteistä on löytynyt kaksi tieteelle kuvaamatonta lajia, neljä maalle uutta lajia sekä iso joukko uhanalaisia tai muutoin harvinaisia lajeja.

Selvityksen tuloksista kerron osoitteessa www.facebook.com/Kielajokilaakso/

Muotkan selvitys oli osa Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden laajamittaista Malaise-hyönteispyyntiä Lapin suojelualueilla vuosina 2012-2014. Raportti hyönteispyynnin tuloksista http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1982

Tuntematon Muotka – Tutkimusretkiä tuntureille -artikkelissa kokoan yhteen kolmena kesänä Muotkatunturin erämaa-alueella tekemieni hyönteiskartoitusretkien tulokset. Retkilehden numerossa 5-6/2017